Workshops/Conferences Archive

 

 

IX. Workshop on Algebras and Representation Theory, Dec. 30, 2023-Jan. 2, 2024

 

The aim of this workshop is to report recent progress in the representation theory of finite dimensional algebras and related topics.

 

Organizers: Xiao-Wu Chen (USTC), Bernhard Keller (UPC), Jue Le (USTC), Yu Ye (USTC)

 

Invited Speakers: Hongxing Chen (Beijing), Nan Gao (Shanghai), Zhe Han (Kaifeng), Jiangsheng Hu (Changzhou), Zhi-Wei Li (Xuzhou),

Junyang Liu (Beijing), Haicheng Zhang (Nanjing), Xiaojin Zhang (Xuzhou), Guodong Zhou (Shanghai), Yu Zhou (Beijing)

 

Program and Abstract: download here.

 

Conference Phone: download here.

 

Lecture Room: the fifth Teaching Building 5101.

 

Contact: Xiaofa Chen, cxf2011@mail.ustc.edu.cn, Xiao-Wu Chen, xwchen@mail.ustc.edu.cn

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

VIII. Mini-Workshop on Algebras and Representation Theory, January 7-8, 2023

 

The aim of this mini-workshop is report recent progress in the representation theory of finite dimensional algebras and related topics.

 

Organizers: Xiao-Wu Chen (USTC), Bernhard Keller (UPC), Jue Le (USTC), Yu Ye (USTC)

 

Invited Speakers: Haigang Hu (USTC), Bernhard Keller (UPC), Jie Li (HTU), Ren Wang (HTU), Yunfeng Wang (USTC), Yilin Wu (USTC)

 

Program and Abstracts: download

 

Conference picture: download

 

Lecture Room: Guanli Keyan Building (管理科研楼) 1318

 

Due to the COIVD-19 situation, the workshop is only for invited participants. Please contact Xiao-Wu Chen, xwchen@mail.ustc.edu.cn for more details.

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

VII. Mini-Workshop on Algebras and Representation Theory, January 1-2, 2022

 

The aim of this mini-workshop is report recent progress in the representation theory of finite dimensional algebras and related topics.

 

Organizers: Xiao-Wu Chen (USTC), Bernhard Keller (UP), Jue Le (USTC), Yu Ye (USTC)

 

Invited Speakers: Yanhong Bao (Hefei), Hanpeng Gao (Hefei), Nan Gao (Shanghai), Huanhuan Li (Hefei), Jie Li (Hefei), Weiguo Lv (Hefei),

Chao Zhang (Guiyang), Zhibin Zhao (Hefei)

 


Program and Abstracts: download here.

 

Lecture Room: Guanli Keyan Building (管理科研楼) 1318

 

Due to the COIVD-19 situation, the workshop is only for invited participants. Please contact Xiao-Wu Chen, xwchen@mail.ustc.edu.cn for more details.